Wat is een keuzeklasse?

Wat is een keuzeklasse?

Een keuzeklasse is een andere parameter voor de levering.

Alleen de eerste keuze wordt gereguleerd door normeringen.

In dit geval zijn er per honderd tegels bijvoorbeeld niet meer dan vijf defecte tegels toegestaan, als het gaat om uiterlijke onvolkomendheden.

De overige keuzes (tweede, derde, commerciële, oven, enz.) zijn van mindere kwaliteit en kunnen een groter aantal gebreken vertonen.