Duurzaamheid

Duurzaamheid

ONZE INZET VOOR EEN DUURZAAMHEID OP ALLE VLAKKEN

WE SHAPE EMOTIONS

Duurzame ontwikkeling is alleen echt als het positief beïnvloedt en respecteert in alle drie de domeinen waarin een bedrijf opereert en leeft: economisch, sociaal en milieutechnisch.
Wij passen het elke dag in de praktijk toe.

Economische duurzaamheid: we creëren inkomen en werk, we genereren waarde voor onszelf, voor onze gesprekspartners en voor het hele land.
Sociale duurzaamheid: we werken aan een collaboratieve werkomgeving, gebaseerd op het luisteren naar onze werknemers. Extern zetten we ons in om een positieve impact te hebben op het gebied en de gemeenschap.
Milieu-duurzaamheid: we beperken ons niet tot het hebben van alle wettelijke certificeringen, maar nemen ook deel aan vele vrijwillige certificeringen om de lage milieu-impact van onze producten en het productieproces te garanderen.

ONZE ACTIES VOOR HET MILIEU

We investeren voortdurend in innovatieve technologieën om verspilling te verminderen, energie-efficiëntie te verbeteren, de milieubelasting van ons productieproces te verlagen en de gezondheid van onze producten te waarborgen.

In ons productieproces:

  • We gebruiken uitsluitend natuurlijke grondstoffen.
  • We recyclen 100% van het afvalwater en productieafval.
  • We hergebruiken warmte die anders verloren zou gaan en behandelen uitlaatgassen om geuroverlast te verminderen.
  • We produceren elektriciteit via zonnepanelen en een warmtekrachtkoppelingsinstallatie.
  • We gebruiken 100% gerecycleerde en recycleerbare verpakkingen.

Alle stadia van het productieproces zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroleprocedures, en de uitstekende kwaliteits- en milieunormen van onze producten worden bevestigd door de meest prestigieuze internationale certificeringen.