Privacybeleid

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de artikelen 13-14 Verordening (EU) 2016/679

BIJGEWERKT OP 11/09/2023

Deze informatie is geschreven en bedoeld voor de bezoekers van de Refin-websites:

Dit document annuleert en vervangt in zijn geheel het document dat eerder over cookies werd gepubliceerd.

COOKIEBELEID > deze site maakt gebruik van cookies. Klik voor meer informatie op de link “Cookiebeleid” die u ook in de voettekst van de site vindt

Data Controller: de verwerkingsverantwoordelijke (Data Controller) is, confom de wet, de ondergetekende vennootschap (Ceramiche Refin Spa, met maatschappelijke zetel in via Primo Maggio 22, Salvaterra 42013 Casalgrande (Re), Italië. Tel. +39 0522 990499 e-mail privacy@refin.it) in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore

WEBSITE-INFORMATIE

Specifieke overzichtsinformatie wordt geleidelijk vermeld of weergegeven op de pagina’s van deze site die bedoeld zijn voor specifieke diensten op aanvraag die formulieren voor het verzamelen van gegevens bevatten. We informeren u ook dat, om een volledige service te bieden, onze site links kan bevatten naar andere websites, die niet worden beheerd door Ceramiche Refin Spa. Ceramiche Refin Spa, is niet verantwoordelijk voor fouten, inhoud, cookies, publicatie van illegale morele inhoud, reclame, banners of bestanden die niet voldoen aan de geldende wetgeving en de naleving van de Privacy wetten door sites niet beheerd door de Data Controller.

Ceramiche Refin Spa, als Data Controller van uw persoonsgegevens krachtens en in het kader van de artikelen 13 en 14 van de Europese Verordening 2016/679, deelt u hierbij mee dat voornoemde wetgeving voorziet in de bescherming van belanghebbenden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en dat deze verwerking zal worden gebaseerd op de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie en de bescherming van uw privacy en uw rechten. De informatie en persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt of anderszins worden aangeschaft in de loop van uw gebruik van de site zal worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de bovengenoemde wetgeving en de daarin vastgelegde geheimhoudingsverplichtingen.

Doel van de behandeling:

A) Belanghebbenden: gebruikers van de website

Soort verwerkte gegevens

 • Navigatiegegevens: IP-adressen of domeinnamen van computers en andere apparaten die worden gebruikt door gebruikers die de site gebruiken; URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen en eventuele tijdsaanduidingen daarvan; parameters van het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker; start- en eindpagina’s; navigatie-index en identificatiegedrag bij het bekijken van de pagina’s van de site.
 • Persoonlijke gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker: het optioneel, expliciet en vrijwillig verzenden van e-mails naar de adressen vermeld op deze site en het invullen van formulieren op deze site houdt in dat de persoonlijke gegevens van de afzender (bijvoorbeeld naam, achternaam, e-mailadres) naderhand worden verzameld. Specifieke beknopte informatie wordt verstrekt op de bladzijden van de formulieren.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens: uw gegevens die tijdens de navigatie worden verzameld, worden voor de volgende doeleinden verwerkt.

 1. de uitvoering van handelingen die strikt verband houden met en bijdragen tot het beheer van de relaties met de gebruikers of de bezoekers van de site (bijvoorbeeld het toestaan van toegang en gebruik van de site en het controleren van de correcte werking van de aangeboden diensten);
 2. verzameling, opslag en verwerking van uw gegevens voor statistische analyse, ook in anonieme en/of geaggregeerde vorm; statistische analyse voor het verifiëren van de kwaliteit van de door de site aangeboden diensten;
 3. delen met de exploitanten van sociale netwerken van de uitgevoerde interacties en de gebruiksgegevens met betrekking tot de pagina’s waarop de cookies zijn geïnstalleerd die softwareproducten of -functies integreren.

De verwerking van de gegevens voor de in de punten 1 en 2 genoemde doeleinden is noodzakelijk om aan uw verzoek te kunnen voldoen en elke weigering kan het volledige gebruik van de functies en diensten op de site beperken en/of hinderen. De verstrekking van de in doel 3 genoemde gegevens is facultatief, en elke weigering om deze gegevens te verwerken heeft geen invloed op de functionaliteit en diensten op de site. Toestemming wordt gegeven door de banner te sluiten door te klikken op “Accepteer alle cookies”. Bovendien kunt u op de Refin-sites surfen door alleen de noodzakelijke cookies te accepteren: “Gebruik alleen noodzakelijke cookies”. Met betrekking tot het optioneel verstrekken van informatie wordt meer informatie verstrekt over de cookies die op de site aanwezig zijn in het cookiebeleidsdocument cookiebeleid, dat ook toegankelijk is vanaf het beknopte informatieblad door te klikken op “Toon details”.

Navigatiegegevens worden opgeslagen voor de duur die is aangegeven in het cookiebeleid dat op de site beschikbaar is

Derden: Uw gegevens worden ook verzameld door middel van hulpmiddelen en diensten die door derden worden geleverd en door hen worden opgeslagen. Raadpleeg het cookiebeleid voor meer informatie

Let op: Refin treedt alleen op als technische tussenpersoon voor de links in het cookiebeleid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen.

B) Betrokken partijen: gebruikers van het contactgedeelte, advertenties geplaatst op sociale media, via landingspagina’s en voor marketingdoeleinden.

Door de formulieren in de “Neem contact met ons op” sectie in te vullen, op individuele productpagina’s, in eventuele advertenties op sociale media, of via landingspagina’s, zullen uw gegevens worden gebruikt om te reageren op vragen over onze producten en/of diensten. Het verstrekken van gegevens voor deze doeleinden is facultatief, maar iedere weigering maakt het onmogelijk om op uw verzoeken in te gaan. Uw gegevens worden, mits uw toestemming door het selecteren van het juiste vakje, gebruikt om u gepersonaliseerde commerciële en reclame-informatie en communicatie over de activiteiten en producten van Ceramiche Refin te sturen via conventionele methoden (bijv. telefonisch contact, papieren post, individuele e-mail, etc.). ) of geautomatiseerde contactmethoden (bijv. geautomatiseerde campagnes voor het verzenden van e-mails, SMS, geautomatiseerd telefonisch contact, instant messaging, sociale netwerken, etc.) en ook door deze in de bedrijfs-CRM van de Data Controller op te nemen, met volledige inachtneming van de principes van wettigheid en correctheid en de bepalingen van de wet. . U kunt te allen tijde verzet aantekenen tegen de verwerking door gebruik te maken van de link “Uitschrijven” of door een verzoek te sturen naar de Data Controller op de in dit informatiebericht vermelde adressen.

Uw gegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om de door u gevraagde dienst te verlenen en voor marketingdoeleinden totdat u besluit uw abonnement op de dienst op te zeggen.

Uw persoonsgegevens worden handmatig, elektronisch en/of telematisch verwerkt, door het gebruik van cookies (zoals aangegeven in het privacybeleid op de site) en door het gebruik van geautomatiseerde oproepsystemen (zoals e-mail, fax, sms, mms etc.) in overeenstemming met de procedures zoals uiteengezet in de artikelen 6 en 32 van de AVG (GDPR) en door het treffen van passende beveiligingsmaatregelen. Om de resultaten van de communicatie te vergelijken en eventueel te verbeteren, gebruikt de Data Controller systemen om nieuwsbrieven en promotionele communicatie met rapporten te versturen. Dankzij de rapporten kan de Data Controller bijvoorbeeld weten: het aantal lezers, openingen, unieke ‘klikkers’ en kliks, gegevens over e-mails die per datum/tijd/minuut zijn verzonden; de lijst van uitschrijvers van de nieuwsbrief; wie een e-mail heeft geopend of op een enkele link heeft geklikt; tracking van links (d.w.z. het aantal kliks op de links in het bericht); tracking van kliks (op welke links is geklikt en door wie). Alle gegevens worden gebruikt om de resultaten van de communicatie te vergelijken en eventueel te verbeteren.

Communicatie: Uw gegevens worden verwerkt door daartoe aangewezen medewerkers en worden extern gecommuniceerd aan ondernemingen die optreden als zelfstandige Data Controller of Data Processor:

 • externe bedrijven die diensten in de cloud leveren;
 • technische ondersteuningsdiensten;
 • groepsmaatschappijen die diensten leveren op het gebied van computersysteembeheer, met inbegrip van serverhosting en back-updiensten;
 • binnen openbare en/of particuliere instanties waarvoor de mededeling van gegevens verplicht of noodzakelijk is op grond van wettelijke verplichtingen of anderszins functioneel is voor het beheer van de samenwerking.

U kunt de volledige lijst opvragen door schriftelijk contact op te nemen met de Data Controller.

Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt.

Gegevensoverdracht: uw gegevens worden voor technisch-organisatorische doeleinden overgedragen aan landen buiten de Europese Unie: deze overdracht is in elk geval legitiem, aangezien zij wordt gewaarborgd door beschikkingen van de Europese Commissie inzake het beschermingsniveau en/of de passende garanties volgens artikel 46 van de AVG (GDPR).

U kunt de Data Controller om een kopie van uw persoonsgegevens vragen voor overdracht buiten de EU, evenals de informatie over de plaatsen waar ze beschikbaar zijn gesteld, door een specifiek verzoek aan de Data Controller te richten via het e-mailadres privacy@refin.it

Data Controller: de Data Controller (verantwoordelijke), conform de wet, is de ondergetekende vennootschap (Ceramiche Refin Spa, met maatschappelijke zetel in Via Primo Maggio, 22, Salvaterra 42013 Casalgrande (RE), Italië. Tel. +39 0522 990499 e-mailadres privacy@refin.it) in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore

 

U hebt het recht om van de Data Controller de annulering (vergeetrecht), beperking, bijwerking, rectificatie, overdraagbaarheid, verzet tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, en in het algemeen kunt u alle in de artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 van de Europese Verordening 2016/679 bedoelde rechten uitoefenen door te schrijven naar privacy@refin.it

TOEPASSING VAN DEZE VERKLARING

Als u twijfels hebt over dit beleid, kunt u eerst contact opnemen met Ceramiche Refin Spa, door een e-mail te sturen naar privacy@refin.it

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Ceramiche Refin Spa heeft het recht om deze informatie bij te werken om deze aan te passen aan de geldende wetgeving en om rekening te houden met de suggesties van werknemers, klanten, medewerkers en gebruikers. Eventuele wijzigingen door Ceramiche Refin Spa worden onmiddellijk verwerkt in het privacybeleid op de hoofdpagina van de website www.refin.it en op de Homepage van de website www.refin.it.

Verordening (EU) 2016/679: Art(t) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Rechten van de betrokkene

 1. De betrokkene heeft het recht om bevestiging van het bestaan van de hem of haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, ongeacht of deze reeds zijn geregistreerd, en om deze gegevens in begrijpelijke vorm mee te delen, alsmede het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie.
 2. De belanghebbende heeft recht om deze informatie te verkrijgen:
  1. de oorsprong van persoonsgegevens;
  2. het doel van en de methoden voor de verwerking;
  3. de logica die wordt toegepast bij een behandeling met behulp van elektronische instrumenten;
  4. de identificatiegegevens van de data controller, de verantwoordelijken en de overeenkomstig artikel 5, lid 2, aangewezen vertegenwoordiger;
  5. de figuren of categorieën van figuren aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die daarvan kennis kunnen krijgen als aangewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de staat, beheerders of personen die gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.
 3. De belanghebbende heeft het recht te verkrijgen:
  1. bijwerking, rectificatie of, indien van toepassing, aanvulling van gegevens;
  2. het annuleren, omzetten in anonieme vorm of afschermen van onrechtmatig verwerkte gegevens, met inbegrip van gegevens waarvan de bewaring onnodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of vervolgens werden verwerkt;
  3. een verklaring dat de onder a) en b) bedoelde verrichtingen zijn gemeld, ook wat de inhoud ervan betreft, van degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt of verspreid, behalve wanneer dit onmogelijk blijkt of wanneer de gegevens worden gebruikt met middelen die kennelijk onevenredig zijn met het beschermde recht;
  4. overdraagbaarheid van gegevens.
 4. De belanghebbende heeft het recht zich, geheel of gedeeltelijk, te verzetten:
  1. om legitieme redenen voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, zelfs indien dit relevant is voor het doel van de verzameling;
  2. de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens met het oog op de verzending van reclamemateriaal of rechtstreekse verkoop of voor de uitvoering van marktonderzoek of commerciële communicatie