Technische Eigenschappen

WEERSTAND TEGEN AFSCHURING
UNI EN ISO 10545-7

Methode die uitsluitend kan worden toegepast op niet-geglazuurde keramiektegels. De testmethodes en de weergave van de resultaten zijn hetzelfde als die in de vorige Europese normen (EN 102). Er is slechts één wijziging aangebracht met betrekking tot het te gebruiken materiaal voor het kalibreren van het instrument. De ijkingsprocedure blijft hetzelfde.

VASTSTELLING VAN DE SLIPVASTHEID
DIN 51130, DIN 51097, ASTM C 1028

Vaststellen van de ”R”-waarde van slipvastheid, afhankelijk van de hellingshoek waarmee een persoon die op een hellend vlak loop niet meer in staat is het evenwicht te bewaren.

VASTSTELLING VAN DE WEERSTAND TEGEN VLEKKEN
UNI EN ISO 10545-14

Methode die kan worden toegepast op alle gebruiksoppervlakken van keramiektegels om de weerstand tegen vlekken vast te stellen. Elk van de vlekveroorzakende middelen moet 24 uur blijven zitten op minstens 5 monsters, waarvan het gebruiksoppervlak vooraf gereinigd en gedroogd is. De vlekveroorzakende middelen worden verwijderd door opeenvolgende fasen waarbij verschillende reinigingsmiddelen en –procedures worden gebruikt.
KLASSE 5; de vlek wordt verwijderd met warm water
KLASSE 4; de vlek wordt verwijderd met een zwak in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel
KLASSE 3; de vlek wordt verwijderd met een sterk in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel
KLASSE 2; de vlek wordt verwijderd met oplosmiddelen, bijvoorbeeld aceton
Alle producten van REFIN zijn van KLASSE 5.

WATERABSORPTIE
UNI EN ISO 10545-3

De absorptie is de neiging die het keramische product heeft er water in door te laten dringen. Het is duidelijk dat dit fenomeen van groot belang is voor de eigenschappen en de mechanische kwaliteiten van het product. Om deze redenen delen de Europese CEN-normen de tegels in volgens het absorptiepercentage, door ze te verdelen in vijf groepen: BIJLAGE G, H, J, K, L.

CHEMISCHE BESTANDHEID
UNI EN ISO 10545-13

De chemische bestandheid is de capaciteit van het glazuur om bij omgevingstemperatuur contact met chemische middelen (voor huishoudelijk gebruik, additieven voor zwembaden, zuren en base) te verdragen, zonder dat het uiterlijk daarvan verandert.

VORSTBESTANDHEID
UNI EN ISO 10545-12

De vorstbestandheid is de eigenschap die tegels kunnen hebben in aanwezigheid van water bij temperaturen van onder de 0°C, nl. dat ze niet beschadigd raken door spanningen als gevolg van de toename van het volume van water bij bevriezing. Er wordt aangegeven of de tegel hiertegen bestand is.

WEERSTAND TEGEN TEMPERATUURSWISSELINGEN
UNI EN ISO 10545-9

De weerstand tegen temperatuurswisselingen is de capaciteit van het oppervlak van het glazuur geen zichtbare wijzigingen te ondergaan bij de ”shock” als gevolg van temperatuurverschillen die worden veroorzaakt door achtereenvolgende cycli van onderdompeling in water op kamertemperatuur en verblijf in ovens met temperaturen hoger dan 105°. Er wordt aangegeven of de tegel hiertegen bestand is.

BUIGVASTHEID
UNI EN ISO 10545-4

De buigvastheid is de maximale belastingwaarde die op drie punten van de tegel wordt uitgeoefend zonder dat hij breekt. De waarde wordt uitgedrukt in N/mm2 en de ISO-norm 10545/4 bepaalt de minimale aanvaardbare waarden als volgt::
BIb 35
BIIa 30
BIIb 18

WEERSTAND TEGEN AFSCHURING
UNI EN ISO 10545-7

De weerstand tegen afschuren is de capaciteit van het oppervlak van het glazuur om bestand te zijn tegen de slijtage die wordt veroorzaakt door het lopen of het schuren van mechanische voorwerpen (karren etc.). Deze slijtage hangt nauw samen met het mechanische middel (rubberen zool, leren zool, etc.), het meegevoerd materiaal (water, zand modder, etc.) en de intensiteit van de belasting. De norm bepaalt dat de tegels volgens hun gebruiksbestemming worden geclassificeerd in deze klassen:
PEI I Producten bestemd voor ruimten met lichte belasting en zonder schurende voorwerpen; bijv. badkamers, slaapkamers
PEI II Producten bestemd voor ruimten met gemiddelde belasting en een gemiddelde/lichte schurende werking; bijv. studeerkamers, woonkamers
PEI III Producten bestemd voor ruimten met een gemiddelde/zware belasting met een gemiddelde schurende werking; bijv. ingangen, keukens van woningen
PEI IV Producten bestemd voor ruimten met zware belasting; bijv. restaurants, kantoren, winkels, openbare instanties (met uitzondering van vloeren voor kassa’s en toonbanken van bedrijven en smalle verplichte doorgangen)
PEI V Producten bestemd voor ruimten met zeer zware belasting.