HET SYSTEEM NCS

HET SYSTEEM  NCS

NCS – Natural Color System®© is een kleurensysteem gebaseerd op de beschrijving van de kleur volgens de modaliteiten waarmee de mens de kleur waarneemt.  Dit systeem vindt zijn oorsprong in de overwegingen van Leonardo Da Vinci, die doorheen de eeuwen zijn geëvolueerd en tenslotte tot het Systeem NCS hebben geleid.

Terwijl andere systemen zich baseren op volledig willekeurige numerieke reeksen, geeft de codering NCS®© een exacte beschrijving van de kleur die we zien; met NCS®© zijn we in staat de 10 miljoen kleuren te coderen die het oog in staat is te onderscheiden.

Met het Systeem NCS  kunnen de kleuren gemakkelijk geanalyseerd, gekozen, gecommuniceerd en gecontroleerd worden.

De Zes Hoofdkleuren

Het Systeem NCS is gebaseerd  op de zes kleuren die het menselijk oog als fundamenteel identificeert (d.w.z. die visueel aan geen enkele andere kleur worden gekoppeld). Dit zijn wit  (W), zwart (S), geel (Y), rood (R), blauw (B) en groen (G).  De notatie NCS is gebaseerd op de gelijkenis van de kleur in kwestie met de zes hoofdkleuren.

Notatie NCS

Als voorbeeld onderzoeken we  de notatie NCS 1050-Y90R

1050 duidt op de nuance, d.w.z. de graad van gelijkenis met het zwart (S) en de maximum kleurtoon (C). In dit geval is de zwartheid (s)  10%  en de kleurtoon (c) 50%.

De schakering Y90R duidt op de gelijkenis in percentage van de kleur met twee hoofdkleuren, in dit geval, Y (geel)  en R (rood). Y90R  duidt op een geel met 90% rood.

De neutrale grijze kleuren zijn zonder schakeringen (ze hebben dus een kleurtoon gelijk aan 0) en worden alleen bepaald door de nuance gevolgd door -N, als neutrale kleur. 0300-N is het wit, gevolgd door 0500-N, 1000-N, 1500 N, enz. _niet 9000-N, dat zwart is.

De letter S die de volledige notatie NCS voorafgaat (NCS 1050-Y90R) wijst erop dat het monster NCS Standaard is en deel uitmaakt van NCS Edition 2.

De ruimte van de kleuren NCS

In dit driedimensionaal model kunnen alle denkbare oppervlaktekleuren een specifieke plaatsing en een notatie NCS hebben.

De kleurencirkel NCS

De kleurencirkel NCS is een horizontale doorsnede die dit model in twee snijdt. In deze cirkel zijn de vier chromatische hoofdkleuren in de hoofdpunten geplaatst en de ruimte tussen twee hoofdkleuren  is ingedeeld in 10 gelijke delen. Deze intervallen duiden de verschillende  kleurniveaus aan.

De kleurendriehoek NCS

De kleurendriehoek NCS is de verticale doorsnede van het model met verwijzing naar ieder kleurniveau; in dit geval Y90R.  Deze doorsnede is een afbeelding van de nuances m.b.t. een kleurniveau, d.w.z. de verhouding tussen het chromatische en het achromatische deel van een kleur. Het achromatische deel verwijst naar de gelijkenis met  de hoofdkleuren wit (W) en zwart (S). De kleurtoon (C) is daarentegen een unieke parameter.

Bijkomende inlichtingen zijn beschikbaar op de website www.ncscolour.it

Nieuwe Refin-tegels