Preview Cersaie 2012

Cersaie 25-29 September 2012: HALL 36, STAND B32-C37

Ter gelegenheid van de voorstelling van de nieuwe collecties van Cersaie 2012, legt Ceramiche Refin het accent op de belangrijke technologische investeringen en op het constant esthetisch onderzoek die samen hebben geleid naar de nieuwe maxi formaten van de collecties materialen en naar het onuitgegeven grafisch ontwerp, gecreëerd in samenwerking met de STUDIO FM van Milaan, dat de Italiaanse traditie van de keramiek “terug naar de toekomst brengt”.

De problematische economische  periode die Italië, en in het bijzonder de bouwsector, treft heeft Ceramiche Refin niet belemmert te reageren middels belangrijke investeringen in technologieën,  gericht op de innovatie en de avant-garde, met het doel een nieuw product te creëren dat verschilt van de rest van de markt.
Het bedrijf heeft 8 miljoen Euro geïnvesteerd voor de uitvoering van nieuwe installaties bestemd voor de productie van de maxi formaten 75×75 en 75×150
Een andere noviteit is het systeem voor warmteterugwinning dat de warme lucht gegenereerd door de oven gebruikt als verbrandingslucht voor de branders.

Niet alleen technologische innovaties maar ook een creatieve geest in de nieuwe collectie Frame, tot stand gekomen met de medewerking van een gekend bureau van grafisch design.

Na een jarenlange belangrijke samenwerking met de protagonisten van het design en de architectuur heeft DTS, DesignTaleStudio, het laboratorium van keramiekexperimenten van Refin, dan ook besloten dit nieuw project toe te vertrouwen aan een team van professionele experts in visuele en grafische communicatie, een discipline die vandaag eindelijk ook in de sector van het productdesign is erkend.

Zo ontstaat de collectie Frame, gecreëerd samen met de Studio FM, een agentschap van Milaan gespecialiseerd in graphic design, met aandacht voor de bedrijfsidentiteit en de communicatie, dat zich heeft toegelegd op experimenten in sectoren die steeds meer in verband staan met architectuur, design en kunst.

“De studio FM – zegt Barbara Forni- was enthousiast over het voorstel van Refin om de beschilderde keramiek te interpreteren in het licht van de traditie en de waarde van de decoratie. Sassuolo was de bakermat van een eeuwenoude traditie van keramiekbeschildering en we vonden het dan ook normaal dat Refin deze roeping voor de decoratie wilde herwaarderen met onderzoeken en herlezingen van het verleden. De toepassing van de tweedimensionale tekening-

– typisch voor de grafiek – op het driedimensionaal voorwerp, op het “product”, heeft ons toegestaan aandacht te besteden aan andere aspecten van ontwerp en technologie, hetgeen voor ons uiterst interessant was.”

In Frame maakt de grafische taal gebruik van de modernste technologieën van de keramiek om zich uit te drukken in zeer decoratieve oppervlakken die hun inspiratie halen uit materialen, voorwerpen en suggesties van het verleden en evolueren in een nieuw concept van keramiek vloeren.

Dit is geen terugkeer naar het verleden maar een grote sprong naar de toekomst die nog verder zal gaan dankzij de diepe wortels in die verweving tussen innovatie, cultuur en creativiteit die aan de grond ligt van het werk van de DesignTaleStudio.

“Op basis van een classificatie van typologieën die ons werd toegewezen als thema voor het project – Majolica / Geometric / Carpet / Weave, heeft ons team van FM Studio verschillende onderwerpen onderzocht in verband met deze 4 families, en heeft hierbij haar vooronderzoek op de eerste plaats gericht op de traditionele decoraties van de majolica – en tegelproductie van de negentiende en twintigste eeuw, vervolgens heeft ze haar ontdekkingen uitgebreid naar de waarden van een historische decoratieve traditie met voorbeelden van moderne versieringen van Bauhaus tot Giò Ponti, van de antieke Azulejos tot de textieltraditie Shibori. Bij het ontwerp van de collectie FRAME hebben we inspiratie gehaald uit heel verschillende decoratietradities, met de bedoeling nieuwe sleutels van interpretatie te zoeken en enkele nieuwe elementen in te voeren. In het geval van de decoratie Majolica, bij voorbeeld, hebben we een klassiek onderwerp ontmanteld  en het vervolgens terug samengesteld in de hedendaagse taal, als variant hebben we zowel de kleur als de verandering van schaal (van groot naar klein) ingevoerd. Bovendien heeft de innovatieve techniek van REFIN het mogelijk gemaakt varianten van hetzelfde onderwerp af te drukken en naast elkaar te plaatsen, waarbij een onuitgegeven en gesofisticeerd “patchwork-uitzicht” wordt bekomen met een zeer decoratief en commercieel effect.”

De keramiek bestemd voor de vloeren van privé woningen en openbare ruimten wordt verrijkt met een nieuwe taal: de taal van de grafiek en de visuele communicatie, gemaakt van tekens en vormen die aan de plaats originele, ritmische arrangementen geven. Een dialectiek van grafische patronen gemengd in een avant-garde perspectief die tegels van een dynamisch raster worden, waarbij nooit eerder beproefde en potentieel eindeloze decoratiecombinaties worden gegenereerd.

Een antieke inspiratie herzien met een eigentijds karakter die een dynamisme van vormen, licht en materiaal weergeeft en de creativiteit oplegt als een samensmelting van cultuur en techniek om de ruimten een nooit eerder geziene uitdrukking te geven.