Juridische Opmerkingen

Ceramiche Refin S.p.A.
Via I Maggio, 22 – Salvaterra 42013 Casalgrande (RE) – Italië

BIJGEWERKT OP 1/07/2018

Deze informatie wordt geschreven en gepersonaliseerd voor bezoekers van de website www.refin-tegels.nl.
Dit document annuleert en vervangt in zijn geheel het document dat eerder over cookies werd gepubliceerd.

COOKIEBELEID DOWNLOADEN

WEBSITE-INFORMATIE

Specifieke overzichtsinformatie wordt geleidelijk vermeld of weergegeven op de pagina’s van deze site die bedoeld zijn voor specifieke diensten op aanvraag die formulieren voor het verzamelen van gegevens bevatten. We informeren u ook dat, om een volledige service te bieden, onze site links kan bevatten naar andere websites, die niet worden beheerd door Ceramiche Refin Spa. Ceramiche Refin Spa, is niet verantwoordelijk voor fouten, inhoud, cookies, publicatie van illegale morele inhoud, reclame, banners of bestanden die niet voldoen aan de geldende wetgeving en de naleving van de Privacy wetten door sites niet beheerd door de Data Controller.

A) Belanghebbenden: gebruikers van de website www.refin-tegels.nl

Ceramiche Refin Spa, als Data Controller van uw persoonsgegevens krachtens en in het kader van de artikelen 13 en 14 van de Europese Verordening 2016/679, deelt u hierbij mee dat voornoemde wetgeving voorziet in de bescherming van belanghebbenden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en dat deze verwerking zal worden gebaseerd op de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie en de bescherming van uw privacy en uw rechten. De informatie en persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt of anderszins worden aangeschaft in de loop van uw gebruik van de site zal worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de bovengenoemde wetgeving en de vertrouwelijkheidsverplichtingen die daarin zijn opgenomen.

Soort verwerkte gegevens

 • Navigatiegegevens: IP-adressen of domeinnamen van computers en andere apparaten die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site; URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van aangevraagde bronnen en eventuele tijdsaanduidingen daarvan; parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker; start- en eindpagina’s; navigatie-index en identificatiegedrag tijdens de weergave van sitepagina’s.
 • Persoonlijke gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker: het optioneel, expliciet en vrijwillig verzenden van e-mail naar de adressen vermeld op deze site en het samenstellen van formulieren op dezelfde impliceert de latere verwerving van persoonlijke gegevens van de afzender (met inbegrip van, maar niet beperkt tot naam, achternaam, e-mail). Specifieke beknopte informatie wordt verstrekt op de bladzijden van de formulieren.
 • Behandelingsdoel: uw gegevens die tijdens de navigatie worden verzameld, worden voor de volgende doeleinden behandeld:
  – de uitvoering van handelingen die strikt verband houden met en bijdragen tot het beheer van de relaties met de gebruikers of de bezoekers van de site;
  – verzameling, opslag en verwerking van uw gegevens voor: statistische analyse ook in anonieme en/of geaggregeerde vorm; statistische analyse gericht op het verifiëren van de kwaliteit van de door de site aangeboden diensten; delen met de exploitanten van sociale netwerken van de uitgevoerde interacties en de Gebruiksgegevens met betrekking tot de pagina’s waarop de cookies zijn geïnstalleerd die softwareproducten of -functies integreren.

De verwerking van gegevens voor het in punt 1 genoemde doel is verplicht op basis van het legitieme hoger belang en elke niet-mededeling, of onjuiste mededeling, van de informatie kan het volledige gebruik van de functies en diensten op de site beperken en/of hinderen. Het verstrekken van de gegevens vermeld in doel 2 is optioneel op basis van de wettelijke basis van toestemming, en een weigering van de behandeling heeft geen invloed op de functionaliteit en diensten op de site. Toestemming wordt verleend via het beknopte informatieblad door verder te gaan op de site of door te klikken op de x of ok in het beknopte informatieblad, of. Met betrekking tot het optioneel verstrekken van informatie wordt meer informatie verstrekt over de cookies die op de site aanwezig zijn in het cookiebeleidsdocument (hier klikken), dat ook toegankelijk is vanaf het beknopte informatieblad.

 • Voorwaarden voor de gegevensverwerking: persoonsgegevens worden handmatig, elektronisch, via geautomatiseerde systemen en ook door middel van cookies verwerkt voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Elke verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de procedures van de artikelen 6 en 32 van de AVG (GDPR) en door middel van toepassing van de geschikte beveiligingsmaatregelen. Aan webservices gekoppelde gegevensverwerking vindt plaats op het hoofdkantoor van de Data Controller en wordt opgeslagen in de kantoren waar de fysieke servers zich bevinden.
 • Communicatie: uw gegevens worden binnen de onderneming verwerkt door de volgende categorieën personen die door de Data Controller voor de verwerking gemachtigd en aangesteld zijn: Marketing kantoor;
 • Informatiesystemen: Uw gegevens kunnen aan derden worden verstrekt, in het bijzonder aan: Ondernemingen die het gewone en buitengewone onderhoud van de website uitvoeren.
 • Vertrouwelijkheid: Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt.
 • Derde partijen: Uw gegevens worden ook verzameld door middel van hulpmiddelen en diensten die door derden worden geleverd en door hen worden opgeslagen. Voor meer informatie raadpleegt u het cookiebeleid en het volgende: Google
 • Analytics: (zie ook cookiebeleid) http://www.google.com/analytics/terms/nl.html – http://www.google.com/privacypolicy.html Google maps: (zie ook cookiebeleid) http://www.google.co.uk/intl/nl_US/policies/ Delen: (zie ook cookiebeleid) http://www.sharethis.com/legal/privacy/#sthash.nvFAmhMf.dpbs.
 • Bewaartermijn: Gelieve er rekening mee te houden dat, overeenkomstig de beginselen van rechtmatigheid, doelbinding en gegevensminimalisering, overeenkomstig artikel 5 van de AVG (GDPR), de bewaartermijn van uw persoonsgegevens niet langer is dan nodig is om voor uitvoering van de verleende diensten.
 • Data Controller: de Data Controller (verantwoordelijke), conform de wet, is de ondergetekende vennootschap (Ceramiche Atlas Concorde Spa, afdeling Refin, met maatschappelijke zetel in Via I Maggio, 22 – Salvaterra 42013 Casalgrande (RE) – Italië in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore.

U hebt het recht te verkrijgen vanwege de Data Controller de annulering (vergeetrecht), beperking, bijwerking, rectificatie, portabiliteit, verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens over te nemen, en in het algemeen kan alle rechten uit te oefenen die in de artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 van Europese Verordening 2016/679.

B) Betrokken personen: abonnees op nieuwsbrieven (klanten en potentiële klanten)

Overeenkomstig art. 13-14 van de Europese Verordening 2016/679 delen wij u mee dat Ceramiche Refin Spa met maatschappelijke zetel in Via I Maggio, 22 – Salvaterra 42013 Casalgrande (RE) – Italië, als Data Controller, uw gegevens elektronisch verwerkt om te voldoen aan het verzoek om toezending van de gepersonaliseerde nieuwsbrief en het betreffende abonnement op de mailinglijst met betrekking tot informatieberichten en commerciële en promotionele communicatie aangaande de door de afdeling Keope uitgevoerde activiteit, alsook door opname in de onderneming van de CRM van de Data Controller, met volledige inachtneming van de beginselen van rechtmatigheid en juistheid en de wettelijke bepalingen. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is optioneel en op basis van de wettelijke basis van uw toestemming, echter, bij het ontbreken van de gegevens gemarkeerd als “verplicht” in het formulier hierboven, zult u niet in staat zijn om te registreren. Uw persoonsgegevens worden zowel op papier als elektronisch en/of telematisch verwerk, door middel van cookies (zoals aangegeven in het websitedocument en het cookiebeleid op de site), door middel van geautomatiseerde systemen en door middel van het gebruik van cookies (raadpleeg voor meer informatie de website-informatie en uitleg over cookies die op de site beschikbaar zijn) in overeenstemming met de methoden zoals vermeld in artikel 6, 32 van de AVG en door het nemen van de juiste beveiligingsmaatregelen. Om de resultaten van de communicatie te vergelijken en mogelijk te verbeteren, gebruikt de Data Controller systemen om nieuwsbrieven en promotionele communicatie met rapporten te versturen. Dankzij de rapporten kan de Data Controller bijvoorbeeld weten: het aantal lezers, openingen, unieke “clickers” en clicks, apparaten (iPhone, Blackberry, Nokia…) en besturingssystemen (Windows, Apple, Linux, Android …), die werd(en) gebruikt om de mededeling te lezen; gegevens over de activiteiten van individuele gebruikers; het aantal wachtende gebruikers die hun abonnement nog niet hebben bevestigd; gegevens over e-mails die per datum/tijd/minuut zijn verzonden; gegevens over afgeleverde en niet verzonden e-mails; de lijst van e-mails die wel en niet zijn verzonden; de lijst van de niet-geregistreerde personen voor de nieuwsbrief; wie een e-mail heeft geopend of op een enkele link heeft geklikt; gebruikers met problemen bij het weergeven van het bericht; het traceren van links (d.w.z. het aantal klikken op de links in het bericht); het volgen van links (welke links zijn geklikt en door wie). Al deze gegevens worden gebruikt om de resultaten van de communicatie te vergelijken en eventueel te verbeteren. Uw gegevens worden door de Data Controller opgeslagen op het platform dat gebruikt wordt voor het versturen van de nieuwsbrieven (voor meer informatie contact opnemen met de Data Controller), worden verwerkt door daartoe aangewezen personeel, worden extern gecommuniceerd aan daartoe aangewezen bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de dienstverlening (om de lijst te achterhalen contact opnemen met de Data Controller) en zullen niet worden verspreid. Uw gegevens kunnen ook worden bekeken door het bedrijf dat de website beheert, beperkt tot technische toegang voor onderhoud en beheer van de webserver. Gelieve er rekening mee te houden dat, overeenkomstig de beginselen van rechtmatigheid, doelbinding en gegevensminimalisering, overeenkomstig artikel 5 van de AVG (GDPR), de bewaartermijn van uw persoonsgegevens niet langer is dan nodig is om voor uitvoering van de verleende diensten. De Data Controller is Ceramiche Refin Spa, met maatschappelijke zetel in Via I Maggio, 22 – Salvaterra 42013 Casalgrande (RE) – Italië, in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore.

U hebt het recht te verkrijgen vanwege de Data Controller de annulering (vergeetrecht), beperking, bijwerking, rectificatie, portabiliteit, verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens over te nemen, en in het algemeen kan alle rechten uit te oefenen die in de artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 van Europese Verordening 2016/679 door te schrijven naar customer-care@refin.it.

C) Belanghebbenden: gebruikers, contactpersonen

Conform artikel 13.14 van de Europese Verordening, delen wij u mee dat Ceramiche Refin Spa, met maatschappelijke zetel in Via I Maggio, 22 – Salvaterra 42013 Casalgrande (RE) – Italië, als Data Controller, uw gegevens elektronisch verwerkt om vragen over onze producten en/of diensten te beantwoorden op de wettelijke grond van uw toestemming. Het verstrekken van gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk om aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u gepersonaliseerde commerciële en reclame-informatie te sturen met betrekking tot informatieve berichten en commerciële en promotionele communicatie met betrekking tot de activiteiten en producten van de Refin (bijv. e-mailnieuwsbrieven, sms- en mms-reclame) in volledige overeenstemming met de principes van wettigheid en correctheid en met de bepalingen van de wet. Bovendien kunnen uw gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, aan de bedrijven van de Groep worden verstrekt voor hun eigen marketingdoeleinden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor deze doeleinden is de toestemming. Uw persoonsgegevens worden handmatig, elektronisch en/of telematisch verwerkt, door het gebruik van cookies (zoals aangegeven in het privacybeleid op de site) en door het gebruik van geautomatiseerde oproepsystemen (zoals e-mail, fax, SMS, MMS etc.) in overeenstemming met de procedures zoals uiteengezet in de artikelen 6 en 32 van de AVG (GDPR) en door het treffen van passende beveiligingsmaatregelen. Om de resultaten van de communicatie te vergelijken en mogelijk te verbeteren, gebruikt de Data Controller systemen om nieuwsbrieven en promotionele communicatie met rapporten te versturen. Dankzij de rapporten kan de Data Controller bijvoorbeeld weten: het aantal lezers, openingen, unieke “clickers” en clicks, apparaten (iPhone, Blackberry, Nokia…) en besturingssystemen (Windows, Apple, Linux, Android …), die werd(en) gebruikt om de mededeling te lezen; gegevens over de activiteiten van individuele gebruikers; het aantal wachtende gebruikers die hun abonnement nog niet hebben bevestigd; gegevens over e-mails die per datum/tijd/minuut zijn verzonden; gegevens over afgeleverde en niet verzonden e-mails; de lijst van e-mails die wel en niet zijn verzonden; de lijst van de niet-geregistreerde personen voor de nieuwsbrief; wie een e-mail heeft geopend of op een enkele link heeft geklikt; gebruikers met problemen bij het weergeven van het bericht; het traceren van links (d.w.z. het aantal klikken op de links in het bericht); het volgen van links (welke links zijn geklikt en door wie). Al deze gegevens worden gebruikt om de resultaten van de communicatie te vergelijken en eventueel te verbeteren. Uw gegevens worden door de Data Controller opgeslagen op het platform dat gebruikt wordt voor het versturen van de commerciële informatie (voor meer informatie contact opnemen met de Data Controller), worden verwerkt door daartoe aangewezen personeel, extern gecommuniceerd aan daartoe aangewezen bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de dienstverlening (om de lijst te achterhalen contact opnemen met de Data Controller) en zullen niet worden verspreid. Uw gegevens kunnen ook worden bekeken door het bedrijf dat de website beheert, beperkt tot technische toegang voor onderhoud en beheer van de webserver. Gelieve er rekening mee te houden dat, overeenkomstig de beginselen van rechtmatigheid, doelbinding en gegevensminimalisering, overeenkomstig artikel 5 van de AVG (GDPR), de bewaartermijn van uw persoonsgegevens niet langer is dan nodig is om voor uitvoering van de verleende diensten. Bovendien kunnen uw gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, aan de bedrijven van de Groep worden verstrekt voor hun eigen marketingdoeleinden.

De Data Controller is Ceramiche Refin Spa, met maatschappelijke zetel in Via I Maggio, 22 – Salvaterra 42013 Casalgrande (RE) – Italië, in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore.

U hebt het recht te verkrijgen vanwege de Data Controller de annulering (vergeetrecht), beperking, bijwerking, rectificatie, portabiliteit, verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens over te nemen, en in het algemeen kan alle rechten uit te oefenen die in de artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 van Europese Verordening 2016/679 door te schrijven naar customer-care@refin.it.

TOEPASSING VAN DEZE VERKLARING

Als u twijfels hebt over dit beleid, kunt u eerst contact opnemen met Ceramiche Refin Spa, door een e-mail te sturen naar customer-care@refin.it.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Ceramiche Refin Spa behoudt zich het recht voor om deze informatie aan te passen aan de nieuwe wet, en naar behoren rekening te houden met de suggesties van werknemers, klanten, medewerkers en gebruikers. In het geval van wijzigingen door Ceramiche Refin Spa, zal het woord ‘update’ worden weergegeven naast de link Website verklaring in de pagina privacy verklaring op de hoofdpagina van www.refin-tegels.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen aan de verklaring, zal Ceramiche Refin Spa deze wijzigingen op zichtbare wijze publiceren.

Verordening (EU) 2016/679: Art(t) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Rechten van de betrokkene

 1. De betrokkene heeft recht op een bevestiging van het al dan niet bestaan van hem betreffende persoonsgegevens, zelfs indien deze nog niet zijn geregistreerd, en hun communicatie in een begrijpelijke vorm.
 2. De belanghebbende heeft recht op deze vermelding:

– de oorsprong van persoonsgegevens;

– het doel van en de methoden voor de verwerking;

– de logica die wordt toegepast bij een behandeling met behulp van elektronische instrumenten;

– de identificatiegegevens van de data controller, de verantwoordelijken en de overeenkomstig artikel 5, lid 2, aangewezen vertegenwoordiger;

– de figuren of categorieën van figuren aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die daarvan kennis kunnen krijgen als aangewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de staat, beheerders of personen die gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.

 1. De belanghebbende heeft het recht te verkrijgen:

-bijwerking, rectificatie of, indien van toepassing, aanvulling van gegevens;

– het annuleren, omzetten in anonieme vorm of afschermen van onrechtmatig verwerkte gegevens, met inbegrip van gegevens waarvan de bewaring onnodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of vervolgens werden verwerkt;

– een verklaring dat de onder a) en b) bedoelde verrichtingen zijn gemeld, ook wat de inhoud ervan betreft, van degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt of verspreid, behalve wanneer dit onmogelijk blijkt of wanneer de gegevens worden gebruikt met middelen die kennelijk onevenredig zijn met het beschermde recht;

– gegevensportabiliteit.

 1. De belanghebbende heeft het recht zich, geheel of gedeeltelijk, te verzetten:

– om legitieme redenen voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, zelfs indien dit relevant is voor het doel van de verzameling;

– de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens met het oog op de verzending van reclamemateriaal of rechtstreekse verkoop of voor de uitvoering van markt- of commerciële-communicatieonderzoeken.