Enviromental Sustainability

Gres porcellanato green

CERAMICHE REFIN: EEN ECOCOMPATIBELE KEUZE

De inzet om het milieu te beschermen, als erfgoed voor toekomstige generaties, is een van de fundamentele waarden die leidend zijn voor Ceramiche Refin.

De groene filosofie van Refin komt tot uitdrukking in het onafgebroken onderzoeken van nieuwe mogelijkheden die worden geboden door technologische innovaties, om het industriële productieproces steeds veiliger en compatibeler te maken met het milieu dat ons omringt, en ecologisch duurzame producten te bieden.

 

EEN PRODUCTIECYCLUS MET BEPERKTE MILIEU-IMPACT

Refin recyclet altijd al in de productiecyclus:

100% van het water dat gebruikt wordt bij de productie, voor een optimaal gebruik van de watervoorraad

– 100% van het afgekeurde materiaal, dat intern wordt gerecycled of extern wordt afgevoerd voor terugwinning door derden

Bovendien heeft het bedrijf de laatste tien jaar een herstructurerings- en optimalisatieproces van de productiefasen opgestart, met de installatie van ultramoderne systemen ter bescherming van hulpbronnen en het milieu.

Door de transformatie van het bedrijf konden de prestaties van het industriële proces worden geoptimaliseerd voor wat betreft het energie- en grondstoffenverbruik, het productierendement en de productie van verwerkingsafval.

Dit zijn enkele van de belangrijkste veranderingen in de installaties:

 • fotovoltaïsch systeem waarmee het eindproductenmagazijn is bedekt. Dit systeem genereert elektrische energie, die wordt benut om de kantoren van stroom te voorzien
 • warmteterugwinningsysteem bij de ovens om warmte opnieuw te gebruiken in de productiecyclus. Dit levert een jaarlijkse besparing van methaangas op die vergelijkbaar is met het verbruik van meer dan 1500 auto’s
 • cogeneratiesysteem om elektrische energie te genereren die wordt benut op de verbruikersaansluitingen, en thermische energie die nodig is in de bereidingsfasen van het gesproeidroogde mengsel

Dankzij deze ingrepen is de milieu-impact gereduceerd en kon tegelijkertijd de productie worden opgevoerd. Emissies konden worden teruggedrongen en het verbruik van energie en water worden beperkt, ondanks de voortdurende uitbreiding van de productie.

GRES PORCELLANATO: EEN ECOLOGISCH DUURZAAM, VEILIG MATERIAAL

In vergelijking met andere materialen die worden gebruikt in de bouw en de architectuur, is keramiek van nature al een duurzame, veilige keuze, omdat:

 • het bestaat uit een mix van natuurlijke grondstoffen die veel voorkomen in de natuur, voornamelijk zand en klei, die op een milieuvriendelijke manier worden gewonnen;
 • het een 100% recyclebaar materiaal is, dat zonder milieurisico’s als afval kan worden verwerkt;
 • het is door zijn aard inert en geeft geen VOC’s af, ook niet bij blootstelling aan hoge temperaturen of direct zonlicht;
 • het bevat geen giftige stoffen zoals ftalaten, formaldehyde, oplosmiddelen, weekmakers of andere chemische additieven;
 • dankzij de uitstekende thermische geleidbaarheid, maakt het energiebesparing mogelijk wanneer het wordt toegepast bij vloer- of wandverwarmingsinstallaties
 • de verpakkingen zijn gemaakt van gerecycled materiaal en zijn 100% recyclebaar

GECERTIFICEERDE ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID

De groene filosofie van Refin, samen met de ecologisch duurzame aspecten van de producten en het productieproces, hebben het bedrijf in staat gesteld om in de loop der jaren prestigieuze internationale milieucertificeringen te behalen:

 • EPD – Environmental Product Declaration: een milieuproductverklaring op vrijwillige basis die getuigt van de milieu-impact van de levenscyclus van het product, volgens de benadering “from cradle to gate” (van de wieg tot het hek)
 • PEF – Product Environmental Footprint : certificering met betrekking tot de bepaling van de potentiële milieu-impact van producten in de loop van hun levenscyclus. Het certificaat getuigt van de geldigheid van informatie omtrent de ecologische performance van Refin-producten en de conformiteit met PEF-methoden
 • LEED-CONFORME PRODUCTEN: certificeert de credits die behaald kunnen worden bij de certificering voor ecologisch duurzame gebouwen LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – dankzij het gebruik van Refin-tegels, en in het bijzonder tegels die gerealiseerd zijn met behulp van gerecycled materiaal.
 • HPD – Health Product Declaration: de verklaring die het veiligheidsinformatieblad van het materiaal vormt, en certificeert dat het geen toxische of gevaarlijke stoffen bevat
 • FDES – Fiche de Déclaration Environmentale et Sanitaire: specifieke milieuverklaring voor de Franse markt, die de geschiktheid van het materiaal voor de bouw van ecologische gebouwen certificeert

Als aantoonbaar bewijs van de gevoeligheid die wij altijd al aan de dag hebben gelegd voor ecologische en duurzaamheidsthema’s, herinneren wij eraan dat Refin al in 2009 de belangrijke prijs “Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente” (Innovatieprijs Vriend van het Milieu) , toegekend door Legambiente en de regio Lombardije, heeft gewonnen voor het project Glass Plus. In dit project wordt gebruik gemaakt van een mengsel van gerecycled glaskeramiek dat afkomstig is van de schermen van oude monitors en afgedankte beeldbuistelevisies.